Hình ảnh đón năm mới khắm nơi trên thế giới

1. New Zealand

3. Las Vegas

Las Vegas

4. Đức

Đức

5. Nhật Bản

Nhật Bản Quốc gia đã bỏ hẳn tết cổ truyển để ăn tết dương lịch

6. Trung Quốc

Trung Quốc

7. Ấn Độ

Ấn Độ

YOUR REACTION?

Bình luận bằng Facebook