Xe lội nước không phải giấc mơ phi thực của các tay lái. Trên thực tế, đã có không ít những mẫu xe lội nước được phát triển và chế tạo trên thế giới trong suốt nhiều năm qua. Trong đó, đặc biệt nhất là 5 mẫu xe lội nước dưới đây.

YOUR REACTION?

Bình luận bằng Facebook