Phợ là phợ mà cơm là cơm... :v :v

YOUR REACTION?

Bình luận bằng Facebook