Như thường lệ, TGDĐ thường có truyền thống đưa ra danh sách top smartphone có hiệu suất hàng đầu trong một khoảng thời gian nào đó và bây giờ là top 10 smartphone mạnh nhất tính đến hết tháng 11/2016.

YOUR REACTION?

Bình luận bằng Facebook